Reynders

Legendarisch kunstenaarscafé op het Leidseplein

Café Reynders: Pleisterplaats van ‘extreme figuren’, trefpunt van een paar generaties bohémiens op het Leidseplein. De herinneringen aan de ‘gouden tijd’ zijn gestold in dagboeken, romans, gedichten, liedjes, foto’s, tekeningen en schilderijen. Ko van Geemert en Paul Arnoldussen hebben deze literaire en artistieke ‘memorabilia’ opgedolven. Met als belangrijkste bron het unieke Gastenboek van het café, waarin elke zichzelf respecterende bezoeker zijn zegje deed dan wel zijn penseeltje hanteerde.

De oorlog is over de wereld gegaan en ook onder de stamgasten van dit café zijn er die hieraan ten offer vielen of naar alle windrichtingen werden verspreid. Doch ook thans, jaren na het ondertekenen van de vredesacte is Reynders langzamerhand weer teruggekeerd tot wat het eertijds was en wat het ook behoort te zijn: een plaats waar het leven zich telkens vernieuwt, een plaats waar de grond voor menige schepping, op welk gebied ook, werd gelegd.
– Amsterdam à la Carte – Gids voor stadgenoot en vreemdeling, 1950

Wie kwam er niet? De beroemde journalist Joseph Roth dronk er zijn talloze jenevers. Willem Frederik Hermans foeterde er Harry Mulisch de tent uit en de Vijftigers zwoeren in Reynders samen tegen de ‘oude poëzie’.

Het Leidseplein is veranderd en Reynders dus ook. Maar het roemruchte verleden waart er rond en is niet uit te wissen.

Bestel hier