Privacybeleid

Privacy Reglement Uitgeverij De Republiek

In verband met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kunnen wij het volgende meedelen over hoe wij met privacy gevoelige gegevens omgaan.

De persoonlijke informatie die wij van u ontvangen bij een directe bestelling via onze website wordt alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling. Uw gegevens worden bewaard voor de termijn die wettelijk geldt voor eventuele terugzending van het bestelde product en verwerking daarvan.

Door het invullen en verzenden van het bestelformulier op onze website gaat u hiermee akkoord.

Na afloop van de wettelijke termijn worden uw gegevens gewist en van de server verwijderd. Wij leggen geen database aan waarin klantgegevens voor langere tijd worden opgeslagen.

Indien u ons een e-mail stuurt om informatie op te vragen, zullen wij uw e-mail adres alleen gebruiken ter beantwoording van uw eventuele vragen.

Wij delen geen persoonlijke informatie van klanten met derden tenzij we dit verplicht zouden zijn bij wet- of regelgeving, noch verkopen wij klantgegevens aan anderen.

Onze website maakt geen gebruik van zogeheten ‘cookies’ (kleine tekst-files die op uw computer geplaatst kunnen worden tijdens het bezoeken van websites), of enige andere functionaliteit die uw gedrag op onze website meet of volgt.

Indien u vragen heeft over dit Privacy Reglement, dan kunt u in contact treden met ons door een e-mail te zenden
aan info@uitgeverijderepubliek.nl; uw e-mail zal vertrouwelijk worden behandeld en wij antwoorden binnen drie werkdagen.

Per post gericht aan: Uitgeverij De Republiek, Eerste Helmersstraat 269, 1054 DZ Amsterdam.